Olika typer av företag bör investera i en medietränare

I dagens digitaliserade värld går allt väldigt fort, och det är viktigt att ha en stark och positiv närvaro i medierna. Detta gäller alldeles oavsett hur stort eller litet ert företag är samt inom vilken bransch ni är verksamma. Samtidigt kan det vara komplicerat och riskfyllt att kommunicera med medierna när så mycket står på spel. Därför bör de allra flesta företag investera i en medietränare för att få lite hjälp på traven.

Dessa personer specialiserar sig nämligen på att lära upp företagets ansikten utåt att hantera medierna på bästa möjliga sätt. De hjälper dem att interagera med journalister och reportrar samt leverera ett tydligt budskap. Till råga på allt kan de personer på ert företag som ofta kommunicerar med medierna få hjälp att hantera tuffa frågor eller obekväma situationer. Fortsätt att läsa för att få reda på om ert företag bör lägga pengar på att anlita en medietränare!

3 typer av företag som bör lägga pengar på att anlita en medietränare

Som vi redan har nämnt är detta en investering som de allra flesta företag bör överväga att göra. Detta gäller inte minst om ert företag är ett:

  • Nystartat företag. Nystartade företag har ofta stora utmaningar när det kommer till att etablera sitt varumärke och få synlighet på den konkurrensutsatta marknaden. Därför kan uppstartsföretag gynnas en hel del av att ta in en medietränare. En sådan kan nämligen hjälpa företagets grundare och nyckelpersoner att ta fram och förmedla ett tilltalande narrativ om företaget samt leverera detta till medierna.
  • Stort företag. Större företag som verkar inom diverse branscher kan också gynnas av att träna på att hantera medier. Så är inte minst fallet i de fall då företaget är verksamt inom en bransch som har många ögon på sig. Några exempel på sådana branscher är finansbranschen, teknikbranschen och friskolor.
  • Små företag. På mindre företag lyser vanligtvis PR-avdelningen med sin frånvaro. Små företag har helt enkelt inte de resurser som krävs för att hysa en sådan avdelning in-house. Därför är det än viktigare för företrädarna i sådana företag att få sin medieträning på annat håll.