Rekryteringens roll i att bestämma läkares lön

En kritisk aspekt som kan påverka läkares lön är rekryteringsprocessen. I Sverige kan företag och organisationer välja att antingen genomföra rekrytering själva eller engagera professionell hjälp från bemanningsföretag, rekryteringsföretag och …